Jednoúčelové stroje

Navrhujeme a vyrábíme jednoúčelové stroje (JÚS) pro různá odvětví průmyslu a různé aplikace. Námi realizované JÚS zrychlují procesy, zvyšují kvalitu a eliminují vliv lidského faktoru. Vždy se snažíme o co nejrychlejší návratnost takto vynaložené investice pro zákazníka.


Zaměření našich jednoúčelových strojů:

- přípravky pro výrobu a montáž
- manipulace k lisům
- jednoúčelové stroje a zařízení
- speciální stroje
- manipulační a montážní linky
- kontrolní automaty
- kontrolní zařízení s kamerovou CCD technologií
- muniční stroje; stroje do výbušného prostředí